סרטוני הדרכה

הכרות ראשונית עם המערכת, לקוחות ולידים

ניהול פרויקטים

ניהול מסמכים ואנשי קשר לפרויקט

חיפוש לקוחות ופרויקטים

ניהול תזרים מזומנים

הגדרות מערכת 

ניהול כרטיסי תמיכה